Liceul Teologic Penticostal Betel

"Excelenţă în cunoaştere şi dragoste"

Prezentare

Liceul Teologic Penticostal BETEL - Oradea este o extensie a Bisericii Penticostale BETEL Oradea, ce cuprinde învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal.

Istoric

Liceul Teologic Penticostal Betel a fost fondat în anul 1994 de către Biserica Penticostală nr. 1 BETEL din Oradea, str. Ion Ghica nr.13, fiind proprietatea acesteia şi funcţionează sub călăuzirea Bisericii şi a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor.

Contact

0359 410 603

secretariatbetel@yahoo.com

contact@ltpbetel.ro

Nicolae Șova nr. 6, Oradea

Prezentare

Menire

Şcoala se pretinde a fi o instituţie de învăţământ unde adevãrul biblic sã penetreze în programa şcolarã şi la fiecare obiect de studiu. De aceea, şcoala participă la scopul general de a-l face pe elev asemenea Domnului nostru Isus Cristos.

Principii

Şcoala se bazează pe o filozofie biblică despre viaţă. Obiectivele şcolii sunt biblice şi au la bazã Cuvântul lui Dumnezeu. Motto-ul şcolii este inspirat din Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 1, versetele 26-29. Motto: "Excelenţă în cunoaştere şi dragoste"

Motto: "Excelenţă în cunoaştere şi dragoste"

Viziune

Confruntarea învăţământului românesc cu nevoile societăţii contemporane, modernizarea şi ridicarea calităţii sale la nivelul standardelor educative europene, impun imperios o mai mare atenţie organizării manageriale în întregul sistem. Învăţământul confesional (creştin) vine să completeze caracteristicile şcolii de mâine care are ca deziderat pregătirea elevilor pentru « A FI » şi « A DEVENI », să adâncească şi să oglindească practic aceste principii atât în societate cât şi la nivelul fiecărui individ. Cunoaşterea, comunicarea şi munca în echipă fac eficientă orice activitate desfăşurată în cadrul unităţii şcolare. Obiectivul principal al şcolii noastre îl constituie desfăşurarea unei activităţi instructiv-educative profesionale, pentru pregătirea intelectuală şi spirituală a elevilor, pentru asigurarea unei integrări eficiente a lor în muncă şi în societate.

Educaţia elevului dintr-o şcoală creştină este mai mult decât o sursă de existenţă sau realizarea pe plan profesional, ea este o slujire duhovnicească în toată puterea cuvântului. Profesorul din liceul nostru va lucra nu numai la nivelul minţii, ci şi a inimii, pentru ca în final, elevul să fie desăvârşit şi destoinic (echipat) pentru orice lucrare bună. Misiunea şcolii –Pastor coordonator: prof. Iuliu Centea -Platon a iniţiat prima academie ca să educe caracterul. Procesul educaţional are ca busolă cercetarea adevărului care să modeleze un caracter frumos. Dr. H. Gene Garrick afirma: ”Misiunea educaţiei şi a învăţământului este transmiterea ordonată a adevărului de la o generaţie la alta.”

Misiunea Liceului Teologic Penticostal din Oradea este transmiterea ordonată a adevărului ştiinţific şi a adevărului revelat în Sfintele Scripturi pentru a modela oameni de caracter, integraţi în societatea românească şi euro-atlantică a secolului 21, având un nivel de cunoştinţe adecvat, astfel încât să ştie ce sunt şi ce se intenţionează ca ei să devină. Obiectivul nostru primordial este să le dăm elevilor cunoştinţe de o înaltă ţinută ştiinţifică. Adevărurile ştiinţei vor fi prezentate din punct de vedere teist. Recunoaştem că fiecare elev are o valoare, daruri şi talente unice din partea lui Dumnezeu. De aceea, îi vom ajuta să-şi descopere vocaţia şi să şi-o ducă la îndeplinire într-un mod înţelept, pentru binele societăţii în care trăim şi pentru a fi oameni morali. Credem că educaţia presupune nu numai acumularea de cunoştinţe teoretice, ci şi aplicarea lor în viaţa de toate zilele.

Liceul Teologic Penticostal Betel
Liceul Teologic Penticostal Betel - Sala de sport


Istoric

Liceul Teologic Penticostal ”Betel” a fost fondat în anul 1994 de către Biserica Penticostală nr. 1 "BETEL" din Oradea, str. Ion Ghica nr.13, fiind proprietatea acesteia şi funcţionează sub călăuzirea Bisericii şi a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor.

Liceul Teologic Penticostal ”Betel” este o instituţie şcolară finanţată de către stat, fiind cuprinsă în reţeaua şcolilor subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor şi funcţionează din anul 1994 pe baza Dispoziţiei cu nr. 73 din 23.06.1994, iniţial sub denumirea de Seminarul Teologic Penticostal, denumire care a fost schimbată în anul 2001 prin Dispoziţia cu nr. 3093 din 18.05.2001 de către ISJ Bihor, în Liceul Teologic Penticostal Oradea, iar din anul şcolar 2005-2006, cu numele de Liceul Teologic Penticostal ”Betel”, Oradea, prin decizia 5419/17.10.2005. Din 1994 şi până în anul şcolar 2004-2005 liceul a funcţionat în clădirea din Ion Ghica nr. 13 în cele 10 săli puse la dispoziţie de către Biserica Penticostală Betel.

Anual şcoala s-a dezvoltat numeric şi prin introducerea ciclului gimnazial începând cu anul şcolar 2000-2001 fapt ce a dus la demararea unui proiect de construcţie a unei noi clădiri. Începând cu anul şcolar 2005-2006, Liceul Teologic Penticostal ”Betel” îşi desfăşoară activitatea într-o clădire nouă în Cartierul Nufărul II, pe strada Nicolae Şova nr. 6, clădire ce a fost inaugurată odată cu începerea noului an şcolar, respectiv în 12 septembrie 2005.

Contactează-ne


0359 410 603

secretariatbetel@yahoo.com

contact@ltpbetel.ro

Nicolae Șova nr. 6, Oradea