Liceul Teologic Penticostal Betel - Oradea
Liceul Teologic Penticostal Betel - Oradea
Prezentare liceu
Oferta
Personalul scolii
Elevii scolii
C.E.A.C.
Parteneri si colaboratori
Evenimente
Istoric
Prezentare
Inscrierea în învăţământul primar 2018
Personal
Oferta educationala
Evaluare Nationala
Bacalaureat
Documente
> Orar
> Profesori
> Elevi
> Diriginti
> Secretariat
> Proiecte
> Postliceal
> Revalorizare (nou)
> Gripa
Personal
> Conducere
> Profesori
> Personalul auxiliar
> Declaratii avere
> Transparenta veniturilor salariale
C.E.A.C.
BLOG
Parteneri
Galerie Foto
Casierie
Internat
Cantina
Noutati
Contact

 

 

Anunt Important

(10.08.2018)  

Post Liceal

 

 

Anunt

(28.06.2018)  

 

Rezultatele la Evaluarea Națională în judeţul BIHOR

 

Ierarhia la nivel judeţean

 

 

ANUNT IMPORTANT

(18.06.2018) 

Modificare Calendar Examene Postliceal

descarca

 

INFORMARE

- Liceul Teologic Penticostal Betel Oradea, cu ajutorul lui Dumnezeu, este singurul liceu din judetul Bihor cu promovabilitate de 100% la ambele examene de Evaluare Nationala si Bacalaureat in anul scolar 2016-2017;

Felicitari elevilor si cadrelor didactice implicate in aceste examene si Domnul sa fie binecuvantat pentru aceste rezultate!

 

OFERTA CURRICULARĂ 2017-2018

Oferta educaţionala a Liceului Teologic Penticostal "Betel", Oradea pentru anul şcolar 2017-2018

Cicluri de învăţământ:

În anul şcolar 2017-2018 liceul nostru funcţionează cu următoarele cicluri:

 • Preşcolar – 4 grupe -  1 grupa mica - 1 grupa mijlocie - 2 grupa mare
 • Primar – 15 clase din care : 3 clase pregătitoare; 3 clase a I-a; - 3 clase a II-a; - 3 clase a III-a ; - 3 clase a IV-a
 • Gimnazial – 12 clase din care: 3 clase a V-a - 3 clase a VI-a - 3 clase a VII-a - 3 clase a VIII-a
 • Liceal – 8 clase din care: câte 2 / nivel, cu urmatoarele profile:
  • matematică-informatică
  • teologie
 • Postliceal, cu urmatoarele profile:
  • Asistent medical generalist - 3 ani
   • 7 clase din care: 3 clase anul I, 3 clase anul II si 1 clasa anul III
  • Asistent farmacie - 3 ani
   • 8 clase din care: 3 clase anul I, 3 clase anul II si 2 clase anul III
     

 

Liceul funcţionează sub egida Bisericii Penticostale "Betel" şi a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor si asigură prin oferta sa curriculară de cultură generală şi prin profilul specializărilor, o pregătire intensivă in domenii de mare interes cum sunt: matematica,  informatica, fizica, limbile moderne, teologia.

DE CE VEŢI ALEGE LICEUL TELOGIC PENTICOSTAL "BETEL"?

Pentru că are:

- ofertă curriculară atractivă;

- cadre didactice BINE PREGĂTITE;

- bază materială foarte bună;

- colaborare directă cu DIFERITE ORGANIZAŢII, INSTITUŢII, FUNDAŢII;

OFERTA CURRICULARĂ PENTRU 2017-2018. Oferta curriculară cuprinde trunchiul comun conform Curriculumului Naţional ce include limba engleza la toate nivelurile de studiu. Din curriculumul la dispoziţia şcolii, liceul propune elevilor mai multe ore la disciplinele de specialitate astfel încât aceştia să beneficieze de o bună pregătire pe parcursul celor patru ani de studiu. Propunerile şcolii sunt:

- la ciclul gimnazial la cele trei clase de a V-a, a doua limbă străină studiată la alegere:

• limba franceză

• limba germană

- la specializarea matematică-informatică: ore de matematică, informatică, chimie, biologie, română;

- la specializarea teologie: română, ore de limbă străină pentru studiul intensiv, ore de informatică, materii teologice;

 

 OFERTA EXTRA CURRICULARĂ :

- revista scolii;

- internet;

- cercuri pe discipline de învăţământ;

- formaţii ale elevilor (cor, trupă de laudă şi închinare, cerc mass-media, echipa de teatru, gărzile Habacuc, clasa Delta etc.)

 RESURSE UMANE

• Personalul didactic calificat, in majoritate profesori cu gradul didactic II şi I: 35 titulari, 54 suplinitori-calificaţi;
• Personal didactic-auxiliar: 8 ( 2 secretare,  2 administrator, 2 contabil, 1 bibliotecară, 1 pedagog scolar)
• Personal nedidactic: 21 (12 îngrijitoare, 4 portari, 1 fochist, 2 bucătari, 2 muncitori)

 BAZĂ MATERIALĂ

- spaţii de şcolarizare în clădirea Centrului Creştin Şcolar;

- săli de clasă moderne;

- laboratoare şi cabinete;

- fond de carte al bibliotecii;

- teren de sport;

- cantină;

- cabinet medical;

- punct farmaceutic.

  Liceul Teologic Betel
Adminsitrare site Contacteaza-ne! Pagina principala a Liceului Teologic Penticostal Betel