Liceul Teologic Penticostal Betel - Oradea
Liceul Teologic Penticostal Betel - Oradea
Prezentare liceu
Evaluare Nationala
Bacalaureat
Documente si informatii importante
Personalul scolii
Elevii scolii
Examene 2010
C.E.A.C.
Parteneri si colaboratori
Evenimente
Istoric
Prezentare
Inscrierea în învăţământul primar 2016
> Descrierea unităţii de învăţământ
> Circumscripţia şcolară
> Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016 - 2017
> Informaţii pentru părinţi
Oferta educationala
Evaluare Nationala
Bacalaureat
Documente
> Orar
> Profesori
> Elevi
> Diriginti
> Secretariat
> Proiecte
> Postliceal
> Revalorizare (nou)
> Gripa
Personal
> Conducere
> Profesori
> Personalul auxiliar
> Declaratii avere
Elevi
C.E.A.C.
BLOG
Parteneri
Galerie Foto
Casierie
Internat
Cantina
Noutati
Contact

 

 

TEMATICA PENTRU PROBA DE APTITUDINI LA TEOLOGIE

 

ADMITERE CLASA A IX-A, PROFIL TEOLOGIC

AN ŞCOLAR 2016 – 2017 

 

 

 

1.     CELE 10 PORUNCI, EXOD 20:1 – 17;

2.     PSALMUL 23;

3.     ISAIA 53;

4.     CELE 9 FERICIRI, MATEI 5:1-12;

5.     ISPITIREA LUI ISUS HRISTOS, LUCA 4:1 – 13);

6.     PROFEŢII DESPRE VREMEA SFÂRŞITULUI ŞI REVENIREA DOMNULUI; MATEI 24 – 25,

7.     EVREI 11 – CAPITOLUL CREDINŢEI;

8.     CERUL NOU ŞI PĂMÂNTUL NOU, APOCALIPSA 21 – 22.

 

Calendarul admiterii:

 

19 - 20 mai 2016

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

23 - 24 mai 2016

Înscrierea pentru probele de aptitudini

27 mai 2016, ora 13.00

Desfăşurarea probelor de aptitudini

30 mai 2016

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2016

Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini.

 

INFORMARE

- Promovati 100% la bacalaureat, fiind singurul liceu din judetul Bihor cu promovabilitate de 100% in anul scolar 2014-2015;
- in clasametul pe medii la bacalaureat a treia pozitie a clasamentului judetean este a elevei Ioana Denisa Poputea, de la Liceul Teologic Penticostal Betel, profil matematica-informatica, cu media 9,86. (vezi link-ul http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-1-5/topul-elevilor-bihoreni-dupa-mediile-de-la-bac-vezi-ce-note-are-fiica-lui-bolojan-121756.html)
- admiterea in anul scolar 2015-2016 la clasa a 9 a clasat LTP Betel pe pozitia a cincea, ultima medie de intrare la profilul matematica-informatica fiind 9,17.
Felicitari cadrelor didactice implicate in aceste examene si Domnul sa fie binecuvantat pentru aceste rezultate!

OFERTA CURRICULARĂ 2014-2015

Oferta educaţionala a Liceului Teologic Penticostal "Betel", Oradea pentru anul şcolar 2014-2015

Cicluri de învăţământ:

În anul şcolar 2014-2015 liceul nostru funcţionează cu următoarele cicluri:

 • Preşcolar – 4 grupe -  1 grupa mica - 1 grupa mijlocie - 2 grupa mare
 • Primar – 15 clase din care : 3 clase pregătitoare; 3 clase a I-a; - 3 clase a II-a; - 3 clase a III-a ; - 3 clase a IV-a
 • Gimnazial – 12 clase din care: 3 clase a V-a - 3 clase a VI-a - 3 clase a VII-a - 3 clase a VIII-a
 • Liceal – 8 clase din care: câte 2 / nivel, cu urmatoarele profile:
  • matematică-informatică
  • teologie
 • Postliceal, cu urmatoarele profile:
  • Asistent medical generalist - 3 ani
   • 7 clase din care: 3 clase anul I, 3 clase anul II si 1 clasa anul III
  • Asistent farmacie - 3 ani
   • 8 clase din care: 3 clase anul I, 3 clase anul II si 2 clase anul III
     

 

Liceul funcţionează sub egida Bisericii Penticostale "Betel" şi a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor si asigură prin oferta sa curriculară de cultură generală şi prin profilul specializărilor, o pregătire intensivă in domenii de mare interes cum sunt: matematica, fizica, informatica, limbile moderne, teologia.

DE CE VEŢI ALEGE LICEUL TELOGIC PENTICOSTAL "BETEL"?

Pentru că are:

- ofertă curriculară atractivă;

- cadre didactice BINE PREGĂTITE;

- bază materială foarte bună;

- colaborare directă cu DIFERITE ORGANIZAŢII, INSTITUŢII, FUNDAŢII;

OFERTA CURRICULARĂ PENTRU 2014-2015. Oferta curriculară cuprinde trunchiul comun conform Curriculumului Naţional ce include limba engleza la toate nivelurile de studiu. Din curriculumul la dispoziţia şcolii, liceul propune elevilor mai multe ore la disciplinele de specialitate astfel încât aceştia să beneficieze de o bună pregătire pe parcursul celor patru ani de studiu. Propunerile şcolii sunt:

- la ciclul gimnazial la cele trei clase de a V-a, a doua limbă străină studiată la alegere:

• limba franceză

• limba germană

- la specializarea matematică-informatică: ore de matematică, informatică, chimie, biologie, română;

- la specializarea teologie: română, ore de limbă străină pentru studiul intensiv, ore de informatică, materii teologice;

Din curriculumul la dispoziţia şcolii sunt propuneri de ore care să întregească pregătirea de cultură generală a elevilor; propunerile concrete pe clase a ofertei curriculare în anul şcolar 2014-2015 sunt:

- clasa I A: Educaţia pentru sănătate

- clasa I B: Educaţia pentru sănătate

- clasa I C: Educaţia pentru sănătate

- clasa a II-a A: Caligrafie

- clasa a II-a B: Caligrafie

- clasa a II-a C: Caligrafie

- clasa a III-a A: Să scriem corect !

- clasa a III-a B: Capcanele Ortografiei

- clasa a III-a C: Capcanele Ortografiei

- clasa a IV-a A: Matematica distractivă

- clasa a IV-a B: Matematica distractivă

- clasa a IV-a C: Matematica distractivă

- clasa a V-a A: Matematică (aprofundare)

- clasa a V-a B : Matematică (aprofundare)

- clasa a V-a C : Matematică (aprofundare)

- clasa a VI-a A: Lb. engleză (aprofundare)

- clasa a VI-a B : Lb. engleză (aprofundare)

- clasa a VI-a C : Lb. engleză (aprofundare)

- clasa a VII-a A : Lb. engleză (aprofundare)

- clasa a VII-a B : Matematică (aprofundare)

- clasa a VII-a C : Matematică (aprofundare)

- clasa a VIII-a A: Matematică (aprofundare)

- clasa a VIII-a B: Matematică (aprofundare)

- clasa a VIII-a C: Matematică (aprofundare)

- clasa a IX-a A: Matematică (aprofundare)

- clasa a IX- B: Evanghelia după Matei, Psalmi

- clasa a X-a A: Matematică (aprofundare)

- clasa a X-a B: Evanghelia după Marcu, Proverbe

- clasa a XI-a A: Lb. română , matematică, chimie - (aprofundare)

- clasa a XI-a B: Lb. română (aprofundare), lb.engleză, Evanghelia după Luca

- clasa a XII-a A: Lb. engleză, matematică, biologie - (aprofundare)

- clasa a XII-a B: Lb. română, lb. engleză, Evanghelia după Ioan

 OFERTA EXTRA CURRICULARĂ :

- revista scolii;

- internet;

- cercuri pe discipline de învăţământ;

- formaţii ale elevilor (cor, trupă de laudă şi închinare, cerc mass-media, echipa de teatru, gărzile Habacuc, clasa Delta etc.)

 RESURSE UMANE

• Personalul didactic calificat, in majoritate profesori cu gradul didactic II şi I: 35 titulari, 54 suplinitori-calificaţi;
• Personal didactic-auxiliar: 8 ( 2 secretare,  2 administrator, 2 contabil, 1 bibliotecară, 1 pedagog scolar)
• Personal nedidactic: 21 (12 îngrijitoare, 4 portari, 1 fochist, 2 bucătari, 2 muncitori)

 BAZĂ MATERIALĂ

- spaţii de şcolarizare în clădirea Centrului Creştin Şcolar;

- săli de clasă moderne;

- laboratoare şi cabinete;

- fond de carte al bibliotecii;

- teren de sport;

- cantină;

- cabinet medical;

- punct farmaceutic.

  Liceul Teologic Betel
Adminsitrare site Contacteaza-ne! Pagina principala a Liceului Teologic Penticostal Betel